Browsing Tag

بررسی وضعیت مصدومان تیم

بررسی وضعیت مصدومان تیم

بررسی وضعیت مصدومان تیم فصل جدید برای لاتزیو مثل سالهای قبل همراه با بازیکنان مصدوم شروع شد اوج آنها مصدومیت جنتینتی بود که در هفته های آغازین لیگ عملکرد بسیار چشم گیری در خط دفاعی داشت . مصدومیت وی بسیار شدید بود باشگاه از مصدومیت 6 ماهه…