کانون هواداران لاتزیو در ایران

کانون هواداران لاتزیو در ایران از اواسط دهه ی هشتاد در انجمن پارس فوتبال تشکیل شد و چند هوادار لاتزیو در ایران در این انجمن با هم آشنا شدند.

عکس دسته جمعی هواداران لاتزیو در سالروز تاسیس باشگاه

پس از آن کانون هواداران لاتزیو در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک ، اینستاگرام و تلگرام نیز به فعالیت ادامه داد و هواداران بیشتری به این کانون پیوستند و همه ساله در سالگرد تاسیس باشگاه در کنار هم جمع میشدند.

جشن سالگرد تاسیس لاتزیو در ایران

اکنون تقریبا هر ساله نزدیک به سالروز تاسیس باشگاه ، کانون هواداران لاتزیو در ایران دعوت نامه ای مبنی بر یک دورهمی دوستانه منتشر میکند و از هواداران و دوست داران لاتزیو دعوت میکند تا در جشن تاسیس باشگاه در کنار هم جمع شوند.فراخوانی که باعث میشود هواداران لاتزیو در سراسر کشور در یک روز به خصوص در کنار هم جمع شوند و با یکدیگر بیشتر آشنا شوند.

دکتر صدر در کنار کانون هواداران لاتزیو در سالروز تاسیس باشگاه

قرار ملاقات های لاتزیاله ها در روز تاسیس باشگاه گاها مهمان های ویژه ای نیز به خود میبیند.

از مهم ترین و دوست داشتنی ترین مهمانان حاضر در این جشن ” دکتر صدر ” کارشناس سرشناس فوتبال ایران است که با کلامی شیوا و مهربان لذت این ملاقات را دو چندان کرد.