کاتالدی نظر مثبت اینزاگی را جذب کرد ؛ دنیلو در خانه میماند.

0 ۸

بالاخره پسر لاتزیو در خانه ماندگار شد.دنیلو پس از دو سال قرضی در جنوا و بنونتو باز هم به لاتزیو بازگشت و این بار دنیلو سخت تلاش کرد تا توانست نظر مثبت اینزاگی را جذب کند. رقیب او در این راه الساندرو مورجیا بود که پس از آسیب دیدگی او حالا اینزاگی میخواهد کاتالدی را در پایتخت نگه دارد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.