واگناتی ، مدیر ورشی اسپال : لازاری بازیکن لاتزیو نخواهد بود. هرگونه مذاکره را تکذیب میکنم.

0 ۴۳

واگناتی مدیر ورزشی اسپال آب پاکی را روی دست هواداران لاتزیو ریخت و اعلام کرد به هیچ وجه لازاری را به لاتزیو نخواهند فروخت و او بازیکن اسپال باقی خواهد ماند.
در هفته های اخیر شایعات زیادی مبنی بر معاوضه لازاری با باستا ، مورجیا ، کاتالدی و دی جنارو شنیده شده بود که امروز و با این خبر به نظر میرسد این انتقال با مخالفت مسئولان اسپال مواجه شده است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.