نتایج رودر روی لاتزیو-تورینو

1 ۱۵۹

نتایج رودر روی لاتزیو-تورینو
اختصاصی هواداران تیم لاتزیو : امروز تصمیم داریم به مناسبت رویارویی دو تیم در هفته آینده رقابت های سری آ مار و نتایج بازی های رودر روی دو تیم را در خدمت شما بزاریم.

آمار بازی های رو در روی دو تیم تا فصل جدید

تیمبازی هابردتساویباختگل هامیانگین گل ها
 لاتزیو 2499636:24 1.5
 تورینو 2469624:361

بهترین برد لاتزیو نتیجه 4-0 و 4-2 است و بهترین برد تورینو مقابل لاتزیو نتیجه 3-0 است .

1 Comment
  1. […] شما میتوانید نتایج رو در روی دو تیم را از لینک مربوطه تماشا […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.