رامیرس و لاتزیو به توافق رسیدند.

0 ۴۶

رامیرس و لاتزیو به توافقات شخصی در مورد دستمزد و مفاد دیگر قرارداد رسیده اند و به نظر میرسد قرارداد تنظیم شده و آماده است و رامیرس برای بازگشت به اروپا حاضر به کاهش دستمزد نیز شده است.

اما باید دید که آیا انتقال میلینکویچ ، ستاره ی صرب لاتزیو به یکی از تیم های بزرگ اروپا نتهایی خواهد شد یا خیر.

تنها در صورت فروش میلینکویچ است که لاتزیو به دنبال خرید رامیرس خواهد رفت و به نوعی او مطمئنا در صورت جدایی میلینکویچ جایگزین او خواهد شد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.