آبان ۳۰, ۱۳۹۶

بررسی تاریخچه سرمربیان باشگاه لاتزیو

بررسی تاریخچه سرمربیان باشگاه لاتزیو

باشگاه مشهور لاتزيو تاكنون سرمربي هاي مشهور زيادي مانند اسون گوران اريكسون و دنيوزوف را به خود ديده ، به همين بهانه قصد داريم از ابتداي تاسيس بيانكوچلستي ها در سال ۱۹۰۰ تاكنون، چه كساني عهده دار هدايت فيروزه اي پوشان پایتخت بودند.

 

“کینالیا” در حال گفتگو با “خوآن کالوس لورنزو” کمک مربی لاتزیو در سال ۱۹۷۲

به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛

۱-سانته آنكراني ايتاليايي طي سالهاي ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۶ هدايت لاتزيو را برعهده داشت.

۲- گيدو باكاني ايتاليايي ۱۸ سال از ۱۹۰۶ تا ۱۹۲۴ هدايت لاتزيو را برعهده داشت و در سال ۱۹۲۰ به انتخاب روزنامه گازتا دلااسپورت بهترين سرمربي فوتبال ايتاليا مي شود.

۳- دسيدرو كوژگي مجارستاني از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۶ عهده دار هدايت لاتزيو مي شود.

۴- امانوئله لووي مجارستاني از سال ۱۹۲۶ تا ۱۹۲۷ عهده دار هدايت لاتزيو مي شود.

۵- فرانتز سولاچك اتريشي از سال ۱۹۲۷ تا ۱۹۲۹ عهده دار هدايت لاتزيو مي شود.

۶- كميته فني از مربيان ايتاليايي، در سال ۱۹۲۹ عهده دار هدايت لاتزيو مي شوند.

۷- پترو پيسلي ايتاليايي از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰ عهده دار هدايت لاتزيو مي شود.

۸- فرانس مولنار مجارستاني از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۱ عهده دار هدايت لاتزيو مي شود.

۹- آمليكا رباربوي برزيلي از سال ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۲ عهده دار هدايت لاتزيو مي شود.

۱۰- كارل اشترومر اتريشي از سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۴ عهده دار هدايت لاتزيو مي شود.

۱۱- والتر آلت اتريشي از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۶ عهده دار هدايت لاتزيو مي شود.

۱۲- جوزف ويولا مجارستاني از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ عهده دار هدايت لاتزيو مي شود.

۱۳- لوئيجي آلمندي اسطوره ايتاليايي به همراه دي فرانكو اسطوره آرژانتيني_ ايتاليايي در سال ۱۹۳۹ سرمربي لاتزيو مي شوند.

۱۴- گترا كرتمز مجارستاني از سال ۱۹۳۹ تا ۱۰۴۰ عهده دار هدايت لاتزيو مي شود.

۱۵- فرانس مولنار مجارستاني از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۱ بازهم عهده دار هدايت لاتزيو مي شود.

۱۶- دينو كانستريني ايتاليايي در سال ۱۹۴۱ عهده دار هدايت لاتزيو مي شود.

۱۷- الكساندر پوپويچ اتريشي از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ عهده دار هدايت لاتزيو مي شود.

۱۸- دينو كانرتي ايتاليايي از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۴ بازهم عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۱۹- توني كارنلي اتريشي از سال ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۸ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۲۰- اورلاندو توگنوتي ايتالاييي در سال ۱۹۴۸ در چند بازي محدود، عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۲۱- ماريو اسپرونه ايتاليايي از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۲۲- جوزپه بيگوگئو ايتاليايي از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۳ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۲۳- آلفردو نوتي ايتاليايي در سال ۱۹۵۳ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۲۴- ماريو اسپرونه ايتاليايي در سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۴ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۲۵- فدريكو اليسو ايتاليايي در سال ۱۹۵۴ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۲۶- جورج رينور انگليسي، سرمربي مشهور فوتبال جهان كه سوئد را به فينال جام جهاني ۱۹۵۸ رساند، از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۵ سرمربي لاتزيو شد.

۲۷- لوئيجي فردو ايتاليايي از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۶ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۲۸- جيسي كارور انگليسي از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۷ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۲۹- ميلوان سريچ يوگسلاو از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۵۸ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۳۰- آلفردو مونزا ايتاليايي در سال ۱۹۵۸ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۳۱- فلاويو برناردين ايتاليايي سرمربي تيم آتزوري در جام جهاني ۱۹۷۴، از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۰ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۳۲- انريكو فلاميني ايتاليايي از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۱ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۳۳- جيسه كارور انگليسي در سال ۱۹۶۱ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۳۴- پائولو تودسكيني ايتاليايي از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۲ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۳۵- آلفونسو ريكاردي ايتاليايي در سال ۱۹۶۲ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۳۶- كارلو فاسكيني ايتاليايي در سال ۱۹۶۲ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۳۷- خوآن كارلوس لورنزو آرژانتيني از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۴ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۳۸- اومبرتو مانوچي ايتاليايي از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۶ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۳۹- مانيو تري ايتاليايي از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۷ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۴۰- رناتو جي ايتاليايي از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۶۸ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۴۱- خوآن كارلوس لورنزو كه ماريو كمپس و حتي مارادونا دست پرورده وي در تيم ملي آرژانتيني هستند براي دومين بار از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ سرمربي لاتزيو شد.

۴۲- روبرتو لواتي از سال ۱۹۷۱ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۴۳- توماسو ماترلي ايتاليايي از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۵ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۴۴- جوليو كوريني ايتاليايي از سال ۱۹۷۵ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۴۵- توماتسو ماسترلي ايتاليايي از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۴۶- لوئيس وينسيو برزيلي از اعضاي طلايي جامگان در جام جهاني ۱۹۵۰ و ۱۹۵۸ از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۴۷- روبرتو لواتي ايتاليايي از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۰ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۴۸- ايليارو كاستاگز ايتاليايي از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۲ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۴۹- روبرتو كلاگونا از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۳ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۵۰- خوآن كارلوس مارونه آرژانتيني در سال ۱۹۸۳ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۵۱- پائولو كاروي ايتاليايي از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۴ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۵۲- خوآن كارلوس لورنزو آرژانتيني از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۵ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۵۳- جيانكارلو اودي ايتاليايي در سال ۱۹۸۵ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۵۴- لوئيجي سيموني ايتاليايي از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۵۵- اگينو فاكتي ايتاليايي از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۵۶- جوزپه ماتراتزي ايتاليايي از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۵۷- دينوزوف يكي از ۲ دروازه بان برتر جهان و اسطوره تيم ملي ايتاليا، از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۵۸- زدنك زمان چك تبار از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۵۹- دينوزوف در سال ۱۹۹۷ عهده دار هدايت لاتزيو شد.

۶۰- اسون گوران اريكسون سوئدي، سرمربي مشهور و يكي از تئوريسين هاي برتر فوتبال جهان، از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱، درخشانترين لحظات بيانكوچلستي ها را رقم زد.

۶۱- دينوزوف يكي از سهامداران لاتزيو، به دليل سرمربيگري اريكسون در تيم ملي انگليس در سال ۲۰۰۱ سرمربي لاتزيو شد.

۶۲- آلبرتو زاكه روني ايتاليايي سرمربي فوتبال ژاپن، از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ سرمربي تيم لاتزيو شد.

۶۳- روبرتو مانچيني سرمربي موفق كنوني منچسترسيتي، از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ سرمربي تيم لاتزيو شد.

۶۴- دومينكو کاسو در سال ۲۰۰۴ سرمربي تيم لاتزيو شد.

۶۵- جوزپه پاپادوپولو ايتاليايي از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ سرمربي تيم لاتزيو شد.

۶۶- دليو روسي از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ سرمربي تيم لاتزيو شد.

۶۷- داويده بالارديني، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ سرمربي تيم لاتزيو شد.

۶۸- ادواردو ریا سرمربي ايتاليايي از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ سرمربي تيم لاتزيو شد.

۶۹- ولاديمير پتکويچ بوسنيايي از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، سرمربي لاتزيو شد.

No votes yet.
Please wait...
دسته مربیان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • مائورسیو در لاتزیو
  • مائوریسیو دو سانتوس مدافع برزیلی تیم اسپورتینگ با قرارداد سه سال به مبلغ ۲٫۶۵ میلیون یورو به تیم لاتزیو پیوست . وی هم اکنون میتواند برای تیم لاتزیو بازی کند . زیرا تنها در تیم اسپورتینگ بازی کرده و تیم لاتزیو امسال در رقابت های اروپایی شرکت نمیکند . وی در خصوص پیوستنش به تیم […]

  • راول مورسیون در لاتزیو
  • راول مورسیون بازیکن تیم وستهام یونایتد با قراداد سه ساله به تیم لاتزیو پیوست . اما بدلیل اینکه امسال در تو تیم رنجرز و کاردیف بازی کرده است نمیتواند نیم فصل به تیم لاتزیو ملحق شود . گفتنی است که وی از ابتدای فصل جدید سری آ قادر به همراهی تیم لاتزیو خواهد بود. کوتاه […]

  • میلان ۰-۱ لاتزیو صعود به دور بعد
  • میلان که چند روز قبل در سری A با نتیجه ۳-۱ مغلوب لاتزیو شده بود، امشب هم در خانه با یک گل شکست خورد تا شرایط برای پیپو اینزاگی دشوارتر شود. میلانی ها که بعد از شکست ابتدای هفته، با انتقادهای زیادی روبرو شدند، دیدار شب گذشته را هجومی آغاز ‏کردند اما اشتباه آباته در […]

برچسب‌ها, , , , , ,