اسپروکاتی سه شنبه با پارما قرارداد میبندد.

0 ۷۴

ماتیا اسپروکاتی ، مهاجم سال پیش سالرنیتانا که در ابتدای تمرینات این فصل به لاتزیو اضافه شد و قراردادش را به امضا رسانید نتوانست نظر مساعد اینزاگی را جلب کند و اینزاگی او را جز لیست مازاد اعلام کرد.

از بین تیم های خواهان او برای انتقال قرضی ، پارما علاقه ی بیشتری از خود نشان داد و حالا در یک قدمی امضای قرارداد با مهاجم بیانکوچلستی قرار دارد.

سه شنبه پیش رو قرار است اسپروکاتی قراردادی قرضی با پارما به امضا برساند و امسال در سری آ تجربیات جدیدی کسب کند.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.