استانکویچ : میلینکویچ فوق العاده است.

0 ۱۱

هافبک سابق بیانکوچلستی در مصاحبه ای از میلینکویچ تعریف کرد.

استانکویچ معتقد است میلینکویچ نسبت به گذشته ۳۰۰% پیشرفت داشته است و این پیشرفت در ایتالیا واقعا تحسین برانگیز است.او میگویید هافبک هم وطنش ماه به ماه پیشرفت میکند و با حضور او اینزاگی در خط وسط تیمش نگرانی نخواهد داشت.

Leave A Reply

Your email address will not be published.