Browsing Tag

باستا

لازاری در لاتزیو ، مورجیا و باستا در اسپال ؛ معادله ی سه مجهولی !

اسپال خواهان به خدمت گرفتن الساندرو مورجیا هافبک جوان لاتزیو است و اینزاگی نیز چراغ سبز را به این معامله نشان داده است و کاتالدی را جایگزین مورجیا در میانه میدان خواهد کرد. از طرفی دیگر باستا که در نزدیکی های درب خروجی باشگاه قرار دارد به…