Browsing Tag

اقدام ضد جنگ لاتزیویی های تیم

اقدام ضد جنگ لاتزیویی های تیم

آشوب و تنش سیاسی که باعث شد دیدار آلبانی و صربستان در مقدماتی یورو 2016 نیمه تمام بماند به این زودی ها فراموش نمی شود. در پی این درگیریها که لوریک کانا با یکی ازهواداران صربستانی درگیر شد ممکن است عواقب سنگینی از سوی فیفا اتخاذ شود و این…