مینالا بین دو راهی ترکیه و اسپانیا

0 ۷

جوزف مینالا ، هافبک تدافعی و جوان لاتزیو این فصل هم در تفکرات اینزاگی جایی ندارد.او از ترابزون اسپور ترکیه ، لگانس اسپانیا و پارما پیشنهاداتی دارد که شانس تیم ترک بیشتر است

Leave A Reply

Your email address will not be published.