مصدوميت 4-8 هفته اي برافهايد

0 ۲۸۶

ادسون برفهايد مدافع هلندي تيم لاتزيو در جريان بازي با پارما از ناحيه زانوي پاي چپ دچار آسيب جدي شده است و در بررسي هاي اوليه مصدوميت وي جدي تلقي شده است . پزشك تيم لاتزيو بعد از بررسي هاي اوليه گفت : ضربه شديدي به پاي برافهايد وارد شده در بررسي هاي اوليه ما حدس ميزنيم وي تا حدود 8 هفته از ميادين دور بماند اما ممكن است در صورت رعايت كردن و استراحت مطلق و تمرين در استخر وي بتواند در عرض 4 هفته به تمرينات تيم بازگردد ولي همه شرايط بسته به زمان و تمركز برافهايد در بهبود وضعيت خود است .

Leave A Reply

Your email address will not be published.