لازاری در لاتزیو ، مورجیا و باستا در اسپال ؛ معادله ی سه مجهولی !

0 ۱۶

اسپال خواهان به خدمت گرفتن الساندرو مورجیا هافبک جوان لاتزیو است و اینزاگی نیز چراغ سبز را به این معامله نشان داده است و کاتالدی را جایگزین مورجیا در میانه میدان خواهد کرد. از طرفی دیگر باستا که در نزدیکی های درب خروجی باشگاه قرار دارد به اسپال  نزدیک است و احتمال میرود او به زودی از لاتزیو جدا شود. در این بین از مدت ها پیش صحبت هایی مبنی بر حضور مانوئل لازاری در لاتزیو بوده که با این تفاسیر و روابط خوب لاتزیو و اسپال احتمال میرود این معامله به راحتی انجام شود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.