باستا رفتنی شد ؛ سه گزینه مد نظر اینزاگی

0 ۳

به نظر میرسد مدافع صرب لاتزیو بعد از ۳ سال حضور در ترکیب لاتزیو امسال دیگر شانسی برای جای گرفتن در تفکرات اینزاگی ندارد

به نظر میرسد به زودی باستا از جمع فیروزه ای پوشان جدا شود و به احتمال فراوان یک گزینه از سه گزینه ی اینزاگی جانشین او خواهد شد.دواین اندرسون که به تازگی به تیم پیوسته یکی از گزینه های محتمل است و در صورتیکه او توجه اینزاگی را به خود جلب نکند لازاری از اسپال و لاینر از سالزبورگ گزینه های دیگر مربی برای جایگزین کردن جای خالی شماره ۸ هستند

Leave A Reply

Your email address will not be published.