اسپروکاتی با انتقالی قرضی به پارما پیوست.

0 ۷۷

ماتیا اسپروکاتی با انتقالی قرضی و یک ساله راهی پارما شد.

او میتواند با این انتقال اولین فصل حضورش در سری آ را تجربه کند تا سال آینده با تجربه ای بالاتر به لاتزیو بازگردد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.