آیا لوکاکو در لیست بیست و پنج نفره خواهد بود؟

0 ۶

جردن لوکاکو همچنان یکی از  مسائل حل نشده ی لاتزیو در بازار تابستانی است. او باید قرارداد خود را تا 2020 تمدید کند و حال سئوال اینجاست که آیا او در فهرست بیست و پنج نفره ی لاتزیو در این فصل قرار خواهد گرفت یا خیر ؟

جواب مثبت است.اما فروش او همچنان یکی از اولویت های لاتزیو خواهد بود و احتمال دارد در پنجره ی زمستانی او به تیمی دیگر ملحق شود.زمانی که او کاملا از مصدومیت در آمده و آمادگی بازی را دارد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.