آخرین اخبار نقل و انتقالات

0 ۹۰

در ۲ روز پایانی نقل و انتقالات هستیم و در اینجا تمام احتمالات هر چند ضعیف در مورد نقل و انتقالات باشگاه را مرور میکنیم …

 

آخرین وضعیت نقل و انتقالات باشگاه :

⏪ دی جنارو به پارما نزدیک شده و به نظر میرسد طی یکی دو روز آینده توافقات نهایی صورت بگیرد.

⏪ کایسدو و رایو وایکانو همچنان در هاله ای از ابهام ! اگر کایسدو به فروش برسد امبولو از شالکه و دمبله از سلتیک گزینه های جایگزینی او خواهند بود.

⏪ باستا از اسپال و پارما پیشنهاد دارد و باید دید آیا او به نتیجه ای برای خروج از باشگاه خواهد گرفت یا خیر.

⏪ کاتالدی و فروسینونه هم به نظر نمیرسد به نتیجه ی مثبتی برسند.

⏪ در صورت خروج باستا ، اندرسون جانشین او خواهد شد و در غیر اینصورت او به سالرنیتانا قرض داده خواهد شد.

@sslazio_iran

Leave A Reply

Your email address will not be published.